Jul 25, 2022 16:53 Europe/Sarajevo
  • Mubahila – kada je Poslanik rasvijetlio istinu

SaharTV – Događaj pod nazivom Mubahila iz historije islama odnosi se na onaj kada je Poslanik Muhammed (s.a.v.a) dogovorio prizivanje kletve s kršćanskom delegacijom, kao jedan od načina razlikovanja istine od neistine.

Mubahila se dogodila 10. godine po hidžri, a Poslanik islama prihvatio je poziv kršćanske strane da se sastanu, i da svaka strana osuđuje lažove, tražeći Božiju kaznu i prokletstvo na onu stranu koja nije u pravu.

Poslanik Muhammed (s.a.v.a) kao sebi najbliže osobe poveo je svoju kćerku hazreti Fatimu (a.s), zeta Imama Aliju (a.s) i njihova dva sina hazreti Hasana i Husejna.

Kada je kršćanska delegacija iz Nedžrana vidjela koga je Poslanik (s.a.v.a) poveo sa sobom, ostala je zapanjena te je odustala od tog čina i prizivanja prokletstva, uplašivši se da su oni u krivu i da Poslanik ne bi poveo baš te osobe sa sobom da ma imalo sumnje u istinitost svoje vjere i poziva.

Biskup iz Nedžrana zamolio je Poslanika za oprost i kompromis.

Povodom godišnjice tog događaja, Instagram stranica vođe islamske revolucije ajatullaha Seyyeda Ali Khameneija objavila je neke dijelove njegovih govora o Mubahili.

“Događaj Mubahila je o monoteizmu. Razgovor Časnog Poslanika sa kršćanima tih dana – kršćanima iz Nadžrana – koji je doveo do dana Mubahile [i traženja od Boga da proklete lažove], odnosio se na Isaa (a.s)”, rekao je vrhovni iranski lider u julu 2020.god.

“Časni Poslanik je rekao da je Isa (a.s.) Božiji sluga i poslanik, ali su oni vjerovali u nešto drugo. Odlučili su da organizuju Mubahilu. Kao što ste već čuli, kada su se sreli, kršćani su bili prisiljeni da se povuku”, dodao je.

“Važna stvar je da je Časni Poslanik (s.a.v.a) odabrao svoje drage da dođu na Mubahilu, koja je trebala pomoći da se napravi razlika između dobrog i lošeg i da bude svima jasna.“

Na to ukazuje Časni Kur'an u svojim ajetima. Ni u jednoj drugoj prilici Poslanik (a.s.) nije doveo svoju djecu, svoju kćer i Imama Alija (a.s.)  u arenu da promoviraju islam i razjasne istinu. Ovo pokazuje koliko je dan Mubahile izuzetan.”

 

tagovi