Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti. Emitira se svake večeri.

Sep 13, 2017 08:38 Europe/Sarajevo
komenatari