Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana,  Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

Emitira se svake večeri.

Apr 10, 2017 08:54 Europe/Sarajevo