• Suluk: Lutkarska opera Sa’dija Širazija

    Nov 20, 2018 20:07

    Lutkarska opera Sa’dija Širazija Izbor stihova iz Sa’dijevog opusa djela