Sep 18, 2022 08:29 Europe/Sarajevo
  • Turska objavila knjigu o reformi UN-a u kojoj je istaknut primjer rata u BiH

SaharTV - Turska direkcija za komunikacije objavila je u subotu novu knjigu pod nazivom "Reforma Ujedinjenih nacija: Novi pristup međunarodnoj saradnji". Kao negativan primjer, navedena je situacija iz rata u BiH.

Knjiga, objavljena na turskom i engleskom jeziku, objašnjava kako su UN i Vijeće sigurnosti, koji su osnovani nakon Drugog svjetskog rata, bili neefikasni u pronalaženju rješenja za današnje probleme te predlaže korake reforme.

Sastoji se od tri dijela: "Zašto bi se reforma UN-a trebala uraditi?", "Značaj UN-a u oblasti međunarodnog mira, očuvanja mira i problema čovječanstva" i "Obrazloženja i preporuke za reformu UN-a".

U prvom dijelu knjige objašnjena je opšta struktura UN-a i UN-ov izvještaj o humanitarnim krizama i očuvanju mira. Istaknute su situacije u kojima je UN neefikasan i neadekvatan u humanitarnim krizama i mirovnim misijama, kao na primjeru rata u Bosni i Hercegovini, piše Anadolija.

Drugi dio govori o aktuelnim problemima sa kojima se čovječanstvo i globalni sistem suočavaju, te mogućim međunarodnim problemima koji se mogu pojaviti u budućnosti.

Posljednji dio knjige uključuje prijedloge reformi u vezi sa strukturom UN-a i Vijeća sigurnosti.

tagovi