Nov 21, 2023 16:19 Europe/Sarajevo
  • 10 miliona Iranaca izrazilo spremnost da se suoči s Izraelom

SaharTV - Broj potpisnika propalestinske kampanje u Iranu pod nazivom "Imate posla sa mnom" dostigao je više od 10 miliona osoba.

Cionisti su pokrenuli kampanju bombardovanja Gaze 7. oktobra, nakon što su palestinske grupe otpora pokrenule operaciju Al-Aksa Oluja kao odgovor na decenijama nasilja nad Palestincima.

Nakon široko rasprostranjenog genocida izraelskog režima nad potlačenom palestinskom nacijom, grupa mladih ljudi pokrenula je web stranicu i zatražila od naroda Irana da registruje svoja imena i izjasne svoju spremnost da se bore protiv izraelskog režima pod sloganom "Imate posla sa mnom".

Nakon zločina izraelskog režima u bolnici al-Mu'amdani u Gazi, broj registracija raste svakog trenutka.

Do sada se više od 10 miliona mladih Iranaca registrovalo na https://alaqsastorm.com/aqsa/ za učešće u borbama na okupiranim teritorijama.

Proces registracije još uvijek traje i broj registracija se povećava u svakom trenutku.