Mar 28, 2021 13:05 Europe/Sarajevo
  • Iran predlaže Koridor Sjever-Jug kao niskorizičnu alternativu Suecu

SaharTV – Iranski diplomata rekao je da međunarodni Transportni koridor Sjever-Jug (INSTC) može poslužiti kao niskorizična i profitabilna alternativa Sueckom kanalu, koji je u proteklih nekoliko dana blokiran prouzrokujući milijarde dolara štete svakodnevno.

Kazem Džalali, ambasador Irana u Moskvi, u subotu je na Twitteru napisao da INSTC može smanjiti vrijeme putovanja od Indije do Evrope na 20 dana i smanjiti troškove do 30 posto.

„Prema tome, to je odlična opcija za zamjenu Sueckog kanala u trenzitu“ – dodao je Džalali.

On je kazao da nedavno zatvaranje Sueckog kanala zbog zaglavljenog teretnog broda Evergreen ukazuje na to da bi se trebala razmotriti alternativa s nižim rizikom, s obzirom na ogromnu količinu robe koja se prevozim tim morskim putem.

Iran, zajedno s Indijom i Rusijom, radi na pomorskom i željezničkom koridoru koji bi smanjio vrijeme i cijenu transporta robe iz Indije u Evropu.

Iranska luka Čabahar zauzimala bi ključno mjesto u toj mreži.

Mješovita ruta od 7200 kilometara predložena je 2000, nakon čega su joj se pridružile i druge centralnoazijske zemlje.

Ovih dana, nakon što se nasukao veliki teretni brod Ever Given (Evergreen), duži od četiri fudbalska igrališta, u Sueckom kanalu i blokirao preko 300 drugih plovila, kompanije su počele razmišljati o preusmjeravanju brodova na skupu i dužu rutu preko juga Afrike.

Egipat svakodnevno gubi 12 do 14 miliona dolara zbog zatvorenosti kanala.

 

tagovi