Jun 09, 2024 10:56 Europe/Sarajevo
  • Medina, džamija Šađare
    Medina, džamija Šađare

Džamija Šađare je vrlo važna džamija koja se nalazi izvan Medine i vrlo je važna kao jedan od ihramskih mikata i džamija. Oni koji namjeravaju ući u Mekku i Bejtull-Haram, bilo da su stanovnici ili putnici, ne mogu ući u ovaj sveti grad bez oblačenja ihrama. Mjesta na kojima hadžije dolaze s ihramom nazivaju se mikati, a prema putu hadžija postoji šest mikata, a jedan od njih je džamija Šađare.