Jun 02, 2024 10:39 Europe/Sarajevo
  • Džamija Quba u Medini
    Džamija Quba u Medini

Božiji poslanik (s.a.v.s) je nakon hidžre uz Meke u Medinu ušao u Qubu i tokom boravka na tom području, podigao istoimenu džamiju; ona se nalazi na jugu Medine, a tokom historije je nekoliko puta rekonstruirana i proširivana.