May 07, 2024 10:19 Europe/Sarajevo
  • Nacionalni botanički vrt Irana
    Nacionalni botanički vrt Irana

Nacionalni botanički vrt Irana je jedinstvena i atraktivna lokacija u prijestolnici, koja zauzima veliki prostor u Teheranu i na ugodnim prostorima parka Čitgar. Ovaj park nosi titulu najvećeg i najljepšeg botaničkog parka na Bliskom istoku. Teheranski botanički vrt je vrlo efikasan u botaničkim i hortikulturnim istraživanjima. Nacionalni botanički vrt Irana, održavajući i uzgajajući tri hiljade vrsta drveća, grmlja i cvijeća, čuva vrijednu kolekciju biljaka iz svih krajeva svijeta.