Mar 24, 2024 10:18 Europe/Sarajevo
  • Muzej iranskog tepiha
    Muzej iranskog tepiha

Muzej iranskog tepiha nepotpuno je izgrađen 1961. godine za potrebe galerije tepiha. Površina zgrade iznosi 3400 kvadratnih metara, a njena vanjska fasada podsjeća na tkalački stan.