Feb 21, 2024 09:19 Europe/Sarajevo
  • Miankale, zemlja flamingosa
    Miankale, zemlja flamingosa

Flamingosi, kao najbrojnije zimske ptice selice u Mazandaranu, svake godine stižu nakon dugog leta sa sjeverne geografske širine do međunarodne močvare Miankale kao jednog od 600 svjetskih rezervata biosfere na istoku Mazandarana. Tokom svake migracije, oko 70.000 do 80.000 flamingosa ulazi u močvaru Miankale i gosti su Irana do ranog proljeća sljedeće godine.