Nov 20, 2023 10:54 Europe/Sarajevo
  • Iranski tepih
    Iranski tepih

Iranski tepih je s umjetničkog, kulturnog i industrijskog aspekta star koliko i historija i civilizacija, i može dobro predstaviti iransku kulturu i umjetnost, kulturu s kojom se nijedan drugi proizvod ne može mjeriti. Od davnih vremena ručno tkani tepih jedno je od obilježja iranske umjetnosti.