Nov 15, 2023 08:29 Europe/Sarajevo
  • Ljepote Irana; Mazandaran
    Ljepote Irana; Mazandaran

Pokrajina Mazandaran, površine oko 23 hiljade 756 kvadratnih kilometara, s raznolikom klimom, još uvijek je očuvala svoje tradicionalne, kulturne i vjerske običaje, a obilje brojnih turističkih područja, posebno ekološki turizam u ovoj pokrajini, razlogom su što je smatraju jednom od najprivlačnijih pokrajina za turiste.

tagovi