Sep 20, 2023 11:14 Europe/Sarajevo
  • Izrada turkmenskog nakita
    Izrada turkmenskog nakita

Izradu turkmenskog nakita, kao jedan od umjetničkih zanata, obavlja mali broj turkmenskih obrtnika. Ti su ukrasi obično izrađeni od srebra, zbog toga se turkmenistanska izrada nakita naziva i srebrnarstvom. Rahman Dorudi izrađuje turkmenistanske ukrase gotovo 50 godina u svojoj maloj i staroj radionici u gradu Akgala, zajedno sa članovima svoje porodice. Tokom svih tih godina podučavao je mnoge učenike.

tagovi