Jun 25, 2023 10:13 Europe/Sarajevo
  • Pocrvenjelo jezero Maharlu
    Pocrvenjelo jezero Maharlu

S početkom ljetnih vrućina i povećanjem temperature, voda jezera Maharlu isparava te se smanjuje njen nivo, a kao rezultat toga se povećava salinitet i koncentracija soli, što uzrokuje rast algi zvanih "crveni ubojica", koje imaju stručni naziv " Dunaliella salina”.

tagovi