Jun 06, 2023 11:21 Europe/Sarajevo
  • Nomadska plemena Lorestana, sezonske seobe
    Nomadska plemena Lorestana, sezonske seobe

Nomadi Lorestana provode svoj zimski period (kišlak) na jugu Lorestana i sjeveru Huzestana, a svake godine početkom proljeća započinju svoju ljetnu seobu prema sjeveru Lorestana i podnožju planinskog lanca Garin.

tagovi