Jan 03, 2023 08:07 Europe/Sarajevo
  • U vrijeme šehadeta hadži Kasima, 1.20
    U vrijeme šehadeta hadži Kasima, 1.20

Vrijeme šehadeta hadži Kasima, 1.20, obilježili su članovi generalove prodice i porodice šehida Purdžafarija, te stanovnici brojnih gradova i Kermana na šehidskom mezarju u Kermanu.