Aug 06, 2022 08:37 Europe/Sarajevo
  • Ceremonija oplakivanja 8. muharrema, Husejnija Imam Homeini (r.a)
    Ceremonija oplakivanja 8. muharrema, Husejnija Imam Homeini (r.a)

Ceremonija oplakivanja šehadeta imama Husejna (a.s) održana je u husejniji Imam Homeini (r.a) uz prisustvo lidera Islamske revolucije.

tagovi