Jul 30, 2022 06:27 Europe/Sarajevo
  • \
    \"Ožalošćeni pisari\"

U radionici za pisanje po tkaninama za Ašuru pod nazivom "Ožalošćeni pisari" okupila su se 72 umjetnika kaligrafa kao simbol 72 šehida Kerbele i ispisuju hadise, pjesme i tekstove povodom Ašure na 30.000 metara crnog platna. Na kraju se ove tkanine, ukrašene sadržajima za Ašuru, daruju tekijama i povorkama koje oplakuju smrt imama Husejna (a.s). Ova radionica se nalazi u vili Amin ol-Sultan u Teheranu, domu i vrtu sindikata.