Jul 21, 2022 12:52 Europe/Sarajevo
  • Karavanseraj Mošir-ol-Molk, Borazdžan
    Karavanseraj Mošir-ol-Molk, Borazdžan

Tvrđava (zatvor) Borazdžan ili karavanseraj Mošir-ol-Molk je historijska građevina vezana za rani period vladavine dinastije Kadžara i glavni simbol grada Borazdžana, a nalazi se u središtu tog grada. Struktura korištena u ovoj građevini sastoji se od kamena i maltera te velikih i malih kamenih ploča na zidu i podu. Ova historijska građevina nalazi se na listi stručnjaka Svjetske organizacije UNESCO za registraciju u svjetske historijske spomenike.