Jul 13, 2022 15:33 Europe/Sarajevo
  • Hadž
    Hadž

Tokom dana hadža, atmosfera zemlje objave, Meke i Medine, dobila je poseban dah i duhovnost uz prisustvo miliona hodočasnika Bejtullah Harama i hadžija pripadnika različitih nacija iz cijelog svijeta, različite odjeće i izgleda. Božji hram postao je sastajalište zaljubljenih koji su, bez obzira na boju kože, rasu, nacionalnost i jezik, uzvikivali jedinstveni slogan "Labejk Allahume Labejk, Labejk La Sharik Lak Labejk...“

tagovi