Jun 16, 2022 22:25 Europe/Sarajevo
  • Historijska kuća hećima Mula Sadre
    Historijska kuća hećima Mula Sadre

Ova kuća pripada poznatom filozofu iz 11. stoljeća po Hidžri. Iako je živio u Širazu, 15 godina života proveo je u selu Kahak pored Koma. Kuća u kojoj je živio u to vrijeme danas je postala turistička atrakcija.