Jan 02, 2022 21:11 Europe/Sarajevo
  • Hadži Kasemovo toplo prisustvo kraj ljudi
    Hadži Kasemovo toplo prisustvo kraj ljudi

Prošle su dvije godine pune tuge, ali, zar se može izbrisati sjećanje na njega iz naših srca? Ovih dana spektakularan je Cvjetnjak šehida Kermana, Hadži Kasem stoji kao onda kad je bio među ljudima, i sa svojim stalnim osmijehom sjaji s fotografija napravljenih za uspomenu. „Generale srca“, tvoj nas osmijeh podsjeća kome dugujemo sigurnost svoje zemlje.

tagovi