Jan 02, 2022 20:51 Europe/Sarajevo
  • Božićna misa Armena u Teheranu
    Božićna misa Armena u Teheranu

Božićna misa održana je u katedrali sv. Sarkisa u Teheranu, istovremeno s nastupanjem nove godine. Katedrala sv. Sarkisa sagrađena je 1970. godine o osobnom trošku dobročinitelja Armena iz Irana po imenu Markar Sarkisian.