Dec 31, 2021 19:52 Europe/Sarajevo
  • Nacionalni muzej Irana
    Nacionalni muzej Irana

Nacionalni muzej Irana (Muzej drevnog Irana) je najstariji i najbogatiji muzej u Iranu. Ovaj muzej je podijeljen u dva dijela: drevni Iran i islamsko doba. U dijelu koji prikazuje antički Iran izloženi su historijski predmeti od paleolitika do sasanidskog razdoblja. U dijelu koji prikazuje Iran nakon dolaska islama izloženi su predmeti i djela iz postislamskog perioda.