Sep 27, 2021 22:06 Europe/Sarajevo
  • Isfahan, \
    Isfahan, \"tazija\" (simbolična predstava) i recitacija na temu Ašure

"Tazija" na Arbein, u prisustvu hiljada osoba koje oplakuju šehadet imama Husejna (a.s) u Isfahanu.

tagovi