Jul 14, 2021 16:24 Europe/Sarajevo
  • Močvara Abkenar
    Močvara Abkenar

Močvara Anzali i njene podgrane, poput močvare Abkenar, registrirane su 1975. godine na listi međunarodnih močvara u Ramsaru kao vrijedno stanište, uključujući mnoge vrste vodozemaca, ptica i biljaka.

tagovi