Jun 19, 2021 18:46 Europe/Sarajevo
  • Izbori 2021; prebrojavanje glasova
    Izbori 2021; prebrojavanje glasova

S okončanjem milionskog prisustva Iranaca na izborima 2021, sada se u izbornim jedinicama vrši prebrojavanje glasova s 13. predsjedničkih izbora i šestih izbora za islamska ruralna i urbana vijeća.

tagovi