May 24, 2021 20:19 Europe/Sarajevo
  • Hram vatre Bahram Rej, turistička atrakcija Teherana
    Hram vatre Bahram Rej, turistička atrakcija Teherana

Hram vatre Bahram Rej smješten je na brdu koje se nalazi na putu za Varamin, u blizini sela Kale No. Ovaj je hram imao četiri velika luka visine 20 metara, a svaki se oslanjao na tri stupa. Trenutno su dva luka potpuno uništena, dok su ostala dva preostala. Hram vatre Bahram Rej star je 2000 godina.