May 03, 2021 22:02 Europe/Sarajevo
  • Džamija u Kufi na godišnjicu šehadeta imama Alija (a.s)
    Džamija u Kufi na godišnjicu šehadeta imama Alija (a.s)

Džamija u Kufi je 4. sveta džamija, uz Mesdžid-ul-Haram, Mesdžid-ul-Nabi i Mesdžid-ul-Aksu. Prema predajama, prva osoba koja je osnovala džamiju u Kufi bio je hazreti Adem (a.s.), a poslanik Nuh (a.s.) ju je obnovio nakon poplave. 36. god. po hidžri, nakon što se Vođa pravovjernih pojavio u toj džamiji, povećana je njena važnost. Imam Ali (a.s) je klanjao i držao hutbe u njoj, obavljao neke državničke poslove, te postao šehid u njenom mihrabu. Pored te džamije nalazi se dom imama Alija (a.s).

tagovi