Apr 08, 2021 20:18 Europe/Sarajevo
  • Centar za izradu proteza i ortoza
    Centar za izradu proteza i ortoza

Proteze su medicinska pomagala koja se postavljaju uz tijelo ili ud kako bi se nadoknadio amputirani dio. Ortoza se postavlja na tijelo ili udove kako bi se promijenile ili modificirale funkcionalne i strukturne karakteristike živčano-mišićnog i koštanog sistema.