Mar 02, 2021 07:58 Europe/Sarajevo
  • Najviši vodopad u Iranu
    Najviši vodopad u Iranu

Najviši vodopad u Iranu je vodopad Laton koji se nalazi u pokrajini Gilan, 15 km južno od grada Astare, a njegova približna visina je 105 metara. Što se tiče visine, to je najviši vodopad Irana, koji je postojan u sva četiri godišnja doba.

tagovi