Feb 18, 2021 20:44 Europe/Sarajevo
  • Močvara Mikan
    Močvara Mikan

Pustinjska močvara Mikan, u pokrajini Markazi, jedna je od najvažnijih močvara u zemlji, kojoj su raznolike divlje životinje i pustinjska priroda dale poseban ugođaj. Močvare su okoliši koje imaju karakteristike između kopna i mora.