Jan 23, 2021 09:06 Europe/Sarajevo
  • Pećina Vaziri, muzej u srcu planine
    Pećina Vaziri, muzej u srcu planine

Pećina-muzej Vaziri u srcu lavasanskih planina, prva privatna spilja-muzej u Iranu, koja je kopana 6 godina u srcu planine, uz trud i na osobni trošak rahmetli Nasera Hušmanda Vazirija, istaknutog iranskog kipara. Ova spilja s betonskim zidom ima 8 isprepletenih hodnika, i profesor Vaziri je u njoj pokazao svoj 50-godišnji trud, nastojeći u svojim djelima pokazati izvornu iransku kulturu. Za života je vrijeme provodio u ovom muzeju i davao posjetiocima objašnjenja o svojim radovima.

tagovi