Jan 16, 2021 06:31 Europe/Sarajevo
  • Selo Samkavar, prijestolnica rezbarenja Irana
    Selo Samkavar, prijestolnica rezbarenja Irana

Selo Samkavar, u Centralnoj pokrajini, s 80 radionica i 350 aktivnih umjetnika rezbara drveta, registrirano je kao prijestolnica rezbarenja Irana.

tagovi