Jul 01, 2020 10:10 Europe/Sarajevo
  • Kameno posuđe
    Kameno posuđe

Kamen "serpentin", lokalnog naziva "harkare", vadi se iz planinskog lanca južno od Mašhada i prenosi se u radionice za brušenje kamena, gdje se pretvara u posuđe, poput kamenih lončića, zdjela, čaša, ukrasnih predmeta, samovara, šećerluka i dr. Naziv „harkare“ mu je dodijeljen zbog njegove fleksibilnosti i mogućnosti oblikovanja. Zbog prisutnosti iona željeza i magnezija, ovo posuđe ima mnoga i učinkovita medicinska svojstva protiv komplikacija poput anemije i osteoporoze.

tagovi

komenatari