May 15, 2020 13:43 Europe/Sarajevo
  • Sjećanje na Firdusija
    Sjećanje na Firdusija

Abulkasim Firdusi Tusi, iranski epski pjesnik, tvorac je poznatog djela "Šahnama", iranskog nacionalnog epa. Neki ga smatraju najvećim perzijskim pjesnikom, koji uživa svjetsku slavu. Nazivaju ga mudracem riječi, i mudracem Tusa.

tagovi

komenatari