Dec 04, 2018 18:50 Europe/Sarajevo
  • Grobnica šejha Safiudina Ardebilija
    Grobnica šejha Safiudina Ardebilija

Grobnica šejha Safiudina Ardebilija jedan je od najvažnijih historijskih spomenika u gradu Ardebilu i jedinstvena historijska građevina Irana, koja je s arhitektonskog aspekta i s aspekta postavljanja pločica jedno od remek djela 8. stoljeća po hidžri. Nakon smrti šejha 735. hidžretske godine, njegov sin ju je započeo, dok je šejh Abas ovom kompleksu dodao važne građevine i uradio potrebne revizije.

tagovi

komenatari