Dec 17, 2019 09:22 Europe/Sarajevo
  • Prostor za sjećanje: Bosanski atlas ratnih zločina

SaharTV - "Bosanski atlas ratnih zločina" Istraživačko dokumentacionog centra (IDC) dostupan je za upotrebu od 12. decembra 2019. godine.

"Osnovni motiv za početak razvoja Bosanskog atlasa ratnih zločina je naše opredijeljenje da rezultati rada Istraživačko dokumentacionog centra (IDC) budu, na što jednostavniji i efkasniji način, dostupni, kako građanima u zemlji, tako i inostranstvu. IDC je uložio ogroman napor u promociji svojih rezultata i omogućavanju da građani Bosne i Hercegovine imaju jednostavan i nesmetan pristup nepristrasnim, temeljno istraženim i dokumentovanim informacijama o ratnim događajima u Bosni, čiji izvor nije samo IDC, nego i mnoge druge organizacije i pojedinci. IDC je i do sada organizovao brojne prezentacije i na druge načine omogućavao pristup dokumentima koje sadrži naša arhiva i baza podataka, ali i objavljivanjem različitih publikacija.

Pokretanje projekta izrade Bosanskog atlasa ratnih zločina kao svojevrsnog virtualnog memorijala rata, po svemu je inovativan pristup i naš skroman doprinos demokratizaciji i demonopolizaciji znanja o prošlosti. Atlas otvara zajednički prostor sjećanja. On ne predstavlja sjećanje niti jedne partikularne zajednice nego su u njemu sakupljeni raznovrsni fragmenti sjećanja, u njemu je sakupljeno naše kolektivno bosansko sjećanje. Atlas odslikava kolektivnu tragediju bosanskog društva u cjelini.

Na njemu se mogu pronaći mnoge nepoznate činjenice, ali mu se mogu dodati nove i nedostajuće. Atlas je alat i sobodan prostor otvoren za dijalog i nuđenje novih činjenica iupotpunjavanje nedostajućih vrijednosti. Naša znanja o nedavnoj prošlosti su krhka te stoga pokušavamo uz pomoć Atlas stanje svijesti o bosanskoj tragediji prevesti iz stanja vjerovanjau stanje znanja zasnovanog na neumoljivim činjnenicama, na neposrednom uvidu u dokumente – fotografije, video zapise, svjedočenja, sudske presude. Mnogi nešto znaju, neki su nešto načuli, ali većina nema neposredan uvid u događaje, niti znaju za mjesta na kojima su se dešavali strašni zločini, niti znaju aktere ili žrtve. Atlas će mnoštvo istina spasiti od zaborava omogućavajući javni uvid u sakupljenu faktografiju, ma koliko nekima to bilo nepoželjno, neprijatno i mrsko.

Po našem mišljenju, društveno istraživanje je vrijedno samo ako doprinosi pozitivnoj društvenoj promjeni. U ovom smislu, Atlas je vrijedan alat za povećenje svjesnosti o rasponu i prirodi dešavanja tokom rata i kao takav može doprinijeti smanjenju prostora za prikrivanje ili manipulacije činjenicama", navodi direktor IDC-a Mirsad Tokača.

(Patria)