Feb 07, 2024 10:00 Europe/Sarajevo

Hala Khreis bila je palestinska učiteljica koja je svoje vrijeme umirovljenja planirala provesti sa svojom porodicom. Ali njezin san je došao kraju nakon što je Izrael započeo svoj genocid. Dana 12. novembra Khreis i ostatak njene porodice krenuli su prema jugu. Baka je šetala s unukom, a mališan je držao bijelu zastavu. Ali nekoliko trenutaka kasnije upucao ju je izraelski snajper.