Jun 08, 2021 18:53 Europe/Sarajevo
  • Potvrđena prvostepena presuda: Ratni zločinac Mladić pravosnažno osuđen na doživotnu kaznu zatvora

SaharTV - Ratni zločinac Ratko Mladić osuđen je pravosnažno na doživotnu kaznu zatvora. Potvrđena je prvostepena presuda a na današnju presudu nema prava žalbe.

To je konačna presuda ratnom zločincu koji je bio komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske (VRS) u vrijeme kada su pripadnici te vojske pod njegovom komandom činili ratne zločine širom Bosne i Hercegovine. Za genocid je osuđen za područje Srebrenice.

Prisca Matimba Nyambe, predsjedavajuća Žalbenog vijeća Međunarodnog mehanizma za krivične sudove pročitala je presudu u 15:00 sati, a videoprijenos je emitovan uz pola sata zakašnjenja. 

Žalbeno vijeće odbacilo je sve žalbe koje je uputila Mladićeva odbrana, s čim se samo sudinica Nyambe nije složila, kao ni sa ostalim tačkama presude.

Mladić je proglašen krivim po 10 od ukupno 11 tačaka optužnice.

Kriv je po tački 2: Kriv je zbog genocida u Srebrenici.Ratko Mladić je zajedno s drugima formulisao zajednički cilj da se bosanski muslimani u Srebrenici eliminišu ubijanjem muškaraca i dječaka i prisilnim odvođenjem žena, djece i dijela starijih muškaraca. U danima koji su uslijedili pogubljeno je više od 8.000 muškaraca i dječaka na različitim lokacijama, dok su žene, djeca i dio starijih muškaraca protjerani.

Kriv je po tački 3 za progone.Općine za koje se Ratko Mladić tereti za progon su Banja Luka, Bijeljina, Foča, Ilidža, Kalinovik, Ključ, Kotor Varoš, Novi Grad, Pale, Prijedor, Rogatica, Sanski Most, Sokolac, Trnovo i Vlasenica, kao i progon iz Srebrenice. Cilj progona je trajno uklanjanje muslimana i Hrvata u periodu od 12. maja 1992. do 30. novembra 1995. godine, tvrde tužioci, navodeći da su gradovi i sela napadani s namjerom preuzimanja vlasti.

Kriv je po tačkama 4, 5 i 6 i to zbog istrebljenja i ubistava.Kriv je za zločine istrebljivanja i ubistava, koji su bili dio cilja sva tri udružena zločinačka poduhvata za koja je optužen Ratko Mladić - "uklanjanje nesrpskog stanovništva iz područja na koja su Srbi polagali pravo, širenje terora među civilnim stanovništvom Sarajeva i provođenje kampanje snajperskog djelovanja i granatiranja; eliminacija bosanskih muslimana iz Srebrenice, kao i prisilno odvođenje žena, djece i dijela starijih muškaraca".

Kriv je za tačke 7 i 8 koje podrazumijevaju deportacije i nehumana djela. Ova tačka optužnice uključuje hapšenje bez naloga, mučenje, ubijanje, silovanje, razaranje kuća, spomenika kulture i sakralnih objekata. Natjerali su muslimane i Hrvate na bijeg iz svojih domova i mjesta. Drugi su fizički protjerani, navode tužioci. Do kraja 1992. godine većina nesrpskog stanovištva prisilno je raseljena, deportacije i nehumana djela nastavljeni su sve do kraja rata 1995. godine.

Kriv je i za tačke 9 i 10 zbog terorisanja i protivpravnog napada na Sarajevo.Od aprila 1992. godine pa do kraja rata Sarajevo je granatirano i snajperisano. Hiljade civila svih uzrasta je ubijeno ovakvom kampanjom. Ratko Mladić je bio učesnik ovog udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem širenja terora među civilnim stanovništvom Sarajeva.

Kriv je i po tački 11 i to zbog uzimanja vojnika UN-a za taoce.Nakon što su 25. i 26. maja 1995. godine NATO snage izvršile zračne napade na vojne ciljeve VRS-a, sprske snage su zarobile više od dvije stotine pripadnika mirovnih snaga i vojnih posmatrača UN-a na različitim lokacijama, a neki od njih su maltretirani. U junu 1995. godine pripadnici mirovnih snaga i vojnih posmatrača su razmijenjeni u nekoliko navrata.

Mladić je oslobođen samo po tački 1, kao i u prvostepenoj presudi koja se odnosi na optužnicu za genocid u Prijedoru, Sanskom Mostu, Kotor Varoši, Ključu, Vlasenici i Foči.

Zločinac Ratko Mladić ima 78 godina, a do odluke u kojem zatvoru će provesti ostatak života, ostaje u pritvorskoj jedinici u Hagu.