Aug 22, 2020 09:30 Europe/Sarajevo
  • Memorijalni centar Srebrenica istražuje lokalitete vezane za pad Žepe

SaharTV - Memorijalni centar Srebrenica istražuje zločine počinjene nakon pada zaštićene zone UN-a Žepe, a aktivnosti se provode lokalitetu sela Krušev Do.

Kustos i glavni istraživač Azir Osmanović je pojasnio da je selo Krušev Do udaljeno 50 kilometara od Srebrenice. Iako teritorijalno pripada opštini Srebrenica, u toku rata, zbog blizine Žepe, više je bilo upućeno na tu "zaštićenu zonu" UN-a, saopšteno je iz Memorijalnog centra Srebrenica.

Prvo sklonište bilo je u šumi u blizini sela. Borovačka ravan udaljena je oko dva kilometra od sela. Usred šume nalazi se Aganova vrtača. Obrasla četinarskom šumom, duboko u prirodi, bila je mjesto najpogodnije da se sakriju i izgrade sklonište. Grupa je na toj lokaciji boravila jedanaest dana.

(Preporod.info)

tagovi