Mar 21, 2020 11:53 Europe/Sarajevo
  • Sarajevska policija: Kazne za nepoštivanje mjera zabrane kretanja su do 1.500 KM

SaharTV - Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova KS će provoditi mjeru o zabrani kretanja osoba mlađih od 18 i starijih od 65 godina na području Kantona Sarajevo i za nepoštivanje tih mjera će moći izdavati prekršajne naloge na način da se kazne novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM.

"S obzirom na to da je Federalni štab civilne zaštite donio Naredbu o zabrani kretanja osobama mlađim od 18 i starijim od 65 godina, ovom prilikom, uvažavajući činjenicu da su za provođenje iste zadužena kantonalna ministarstva unutarnjih poslova, apelujemo na građane Kantona Sarajevo da se strogo pridržavaju navedene naredbe", saopćeno je iz Uprave policije MUP-a KS.Naglasili su da će policijski službenici Uprave policije MUP-a KS vršiti obilazak terena (ulica, parkova, igrališta i drugih površina) s ciljem kontrole poštivanja naloženih mjera."U slučaju da se uoče pojedinci koji se ne pridržavaju naloženih mjera, isti mogu biti sankcionisani od strane policijskih službenika izdavanjem prekršajnog naloga na način da se kazne novčanom kaznom od 500,00 do 1500,00 KM, zbog ne postupanja po naredbama ili rješenjima nadležnih organa kojim se ograničava ili zabranjuje pristup, kretanje ili zadržavanje na određenom mjestu", stoji u saopćenju MUP-a KS.

U slučaju da je riječ o djeci, odnosno, maloljetnicima, za prekršaj mogu odgovarati roditelji, odnosno, staratelji, te se istima mogu izreći novčane kazne od 400,00 do 1200.00 KM."Pored roditelja, odnosno, staratelja, ako se radi o maloljetnicima uzrasta od 14 do 16, odnosno, od 16 do 18 godina, obzirom da su isti prekršajno odgovorni, takođe i protiv istih mogu biti preduzete mjere u skladu sa Zakonom o prekršajima, te se pokrenuti prekršajni postupci podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom sudu", navodi se u saopćenju.

Ističu da zbog svega navedenog skreću pažnju roditeljima, odnosno, starateljima da utiču na djecu, odnosno, maloljetnike i spriječe kršenje Naredbe o zabrani kretanja navedenih kategorija, kao što apelujemo i na starije od 65 godina da se suzdrže od bilo koje vrste kretanja van svog stambenog prostora."Pokažimo maksimalnu odgovornost u odnosu na stanje u kojem se nalazimo i poštujmo naredbe i upute nadležnih organa i institucija, kao i policijskih službenika Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo", navodi se u saopćenju Uprave policije MUP-a KS.

tagovi

komenatari