• Newsroom (08.11.2017)

  Newsroom (08.11.2017)

  Nov 10, 2017 11:00

  Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.

 • Arbein

  Arbein

  Nov 10, 2017 10:59

  Arbein je 20.sefera, 40-og dana od događaja na Kerbeli i šehadeta imama Husejna (a.s). Poznato je da su zarobljenici s Kerbele 20.sefera 61. hidžretske godine, na povratku iz Šama, došli na Kerbelu kako bi hodočastili imamu Husejnu (a.s). Pješačenje šiita ka Kerbeli pretvorilo se u jednu od najvažnijih i najraširenijih ceremonija oplakivanja šiita svijeta, te se našlo u vrhu najvećih vjerskih okupljanja u svijetu. Većina hodočasnika koji na Arbein iz drugih zemalja dođu u Irak su iz Iran

 • Arbein

  Arbein

  Nov 10, 2017 10:56

  Arbein je 20.sefera, 40-og dana od događaja na Kerbeli i šehadeta imama Husejna (a.s). Poznato je da su zarobljenici s Kerbele 20.sefera 61. hidžretske godine, na povratku iz Šama, došli na Kerbelu kako bi hodočastili imamu Husejnu (a.s). Pješačenje šiita ka Kerbeli pretvorilo se u jednu od najvažnijih i najraširenijih ceremonija oplakivanja šiita svijeta, te se našlo u vrhu najvećih vjerskih okupljanja u svijetu. Većina hodočasnika koji na Arbein iz drugih zemalja dođu u Irak su iz Iran

 • Kerbelski zarobljenici (3.dio)

  Kerbelski zarobljenici (3.dio)

  Nov 09, 2017 08:52

  Kerbelski zarobljenici (3.dio)

 • Arbein (petnaesti dio)

  Arbein (petnaesti dio)

  Nov 08, 2017 10:03

  Poruke hodočasnika

 • Arbein (četernaesti dio)

  Arbein (četernaesti dio)

  Nov 08, 2017 10:01

  Ja i put ka Huseinu

 • Arbein (trinaesti dio)

  Arbein (trinaesti dio)

  Nov 08, 2017 09:59

  Ja i put ka Huseinu

 • Arbein (dvanaesti dio)

  Arbein (dvanaesti dio)

  Nov 08, 2017 09:27

  Više o Erbeinu

 • Arbein (Jedanaesti dio)

  Arbein (Jedanaesti dio)

  Nov 08, 2017 09:25

  Hadim el Husein na usluzi hodočasnicima-2

 • Arbein (Deseti dio)

  Arbein (Deseti dio)

  Nov 08, 2017 09:08

  Hadim el Husein na usluzi hodočasnicima-1