• Newsroom (23.01.2019)

    Newsroom (23.01.2019)

    Jan 24, 2019 09:29

    Newsroom je informativna emisija političkog karaktera koja obrađuje najvažnija dešavanja iz Irana, Bliskog istoka, svijeta i regiona Balkana, a također donosi i ekonomski i sportski blok vijesti.