Dec 10, 2021 21:13 Europe/Sarajevo

Ova xserija prikazuje avanture dviju porodica od vremena prije revolucije do danas. Riječ je o porodičnoj i društvenoj seriji i priči o sukobu dviju porodica čije su žrtve njihova djeca.