Aug 07, 2020 13:17 Europe/Sarajevo

Otac i sin poginu u nesreći na putu prema sjeveru. Stručnjak sudske medicine objavljuje da je sin umro 8,5 minuta prije oca. Prema zakonu, svo nasljedstvo pripada mlađem sinu Ehsanu. S druge strane, supruga njegovog brata upada u financijske probleme...