Sep 09, 2019 19:58 Europe/Sarajevo

Program "Sretan rad" pokušava prikazati jedan naporan i zanimljiv radni dan na drugačiji način od onoga što ste ikada vidjeli na televiziji.