Jun 30, 2018 05:44 Europe/Sarajevo

Svake godine, 13. dana nove godine, tzv. "sizde be dar", Abrpari, Sabzpari i Abpari dolaze u kuću njihove starije sestre Barfpari, jedu aš 40 zrna i 40 biljaka, razgovaraju i povjeravaju se jedna drugoj. No, ove godine je Abpari upala u kandže Apuša, diva suše, te nije došla k njima. Tri sestre dolaze na zemlju kako bi spasile Abpari, te se susreću s novim i različitim osobama.

tagovi